דירוג הממליצים - Grades

בדף זה מוצגים הממליצים ע"פ דירוגם המשוקלל : אמינות + רמות המלצות + איכות המלצות

איכות המלצות = כל המלצה צריכה להיות מובנת , ומקיפה ככל שניתן לטובת כלל החובבים

ככל שמספר הדירוג יותר גבוה ההמלצה של המשתמש יותר אמינה/טובה/איכותית

1. barmen1
2. eran rot
3. nogam

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License